ข่าวปลอม! ประกันสังคม ปล่อย สินเชื่อ สำหรับ ม.40 ผ่อนสบาย 36 เดือน

ข่าวปลอม! ประกันสังคม ปล่อย สินเชื่อ สำหรับ ม.40 ผ่อนสบาย 36 เดือน

ข่าวที่ว่า ประกันสังคม ดำเนินการปล่อย สินเชื่อ สำหรับผู้ประกันตน ม.40 ที่สามารถทำการผ่อนได้นานสูงสุด 36 เดือนนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด (25 พ.ค. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสินเชื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประกันสังคม เปิดโครงการรัฐ ม.40 ปล่อย สินเชื่อ ผ่อนสบายสูงสุด 36 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานประกันสังคมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีเพจเฟซบุ๊กได้กล่าวถึงสินเชื่อโครงการรัฐ ม.40 

ที่ระบุว่าอนุมัติง่ายผ่านไว ทำได้ทุกอาชีพ โดยมีการตราสัญลักษณ์ของประกันสังคมประกอบการโฆษณานั้น ทางสำนักงานประกันสังคม ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคมไม่มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แต่อย่างใด อีกทั้งเป็นการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 โดยได้ดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2564) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว สามารถนำเงินกู้ที่ได้รับจาการขอสินเชื่อไปรักษาการจ้างงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยมีเงื่อนไขให้สถานประกอบการรักษาจำนวนผู้ประกันตนให้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุสินเชื่อ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

โดยกระทรวงการคลังรับลูกตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างช่องทางเพื่อรายได้แก่ประชาชน เช่น การให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนกับผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดรายได้จากการตกงาน ให้เข้าโครงการส่งเสริมความรู้และรับสินเชื่อเพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้เพื่อลดภาระหนี้ การสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมทันสมัย การจัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรในราคาต่ำ อีกทั้งดำเนินการเพื่อแก้ไขความยากจนของประชาชนระดับรากหญ้าผ่านการสร้างความตระหนักรู้แก่ภาคครัวเรือนในการให้ความสำคัญกับการออม การกู้ยืม และการลงทุน เป็นต้น

โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันยังมีอัตราสูง แต่ภาพรวมการจ้างงานในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจำนวนกว่า 38.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.0% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวหลังจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทิศทางด้านการจ้างงานที่เป็นบวกนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จจากการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง และทุกฝ่ายย้ำชัดถึงความพร้อมในการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

เช็คให้ดี! ภาษีที่ดินว่างเปล่า 2565 คิดยังไง จ่ายเมื่อไหร่ มีคำตอบ

พาส่อง ภาษีที่ดิน คือะไร ? ภาษีที่ดินแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง พ้อมไขข้อข้องใจ ภาษีที่ดินว่างเปล่า ต้องจ่ายด้วยไหม รีบจ่ายก่อน 30 มิถุนายน 2565

ในปี 2565 นี้ กระทรวงการคลังจะทำการจัดเก็บ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” โดยไม่มีการปรับลดเหมือนในปีที่ผ่านมา ใครมีที่ดิน มีบ้าน มีคอนโด ต้องมาทำความเข้าใจกันสักหน่อย ก่อนที่จะถึงกำหนดชำระว่า ภาษีที่ดิน ใครบ้างที่ต้องจ่าย และจ่ายเท่าไหร่กัน เช็คให้ดี ก่อนปลูกอะไร แม้พื้นที่เปล่าก็ต้องเสีย ภาษีที่ดินว่างเปล่า ด้วยนะ

ภาษีที่ดิน หรือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือภาษีที่จัดเก็บตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครอบครอง เช่น ที่อยู่อาศัย อาคาร ตึกต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บภาษีที่ดินจะจัดเก็บเป็นรายปี โดยจะคิดตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นำมาใช้ประโยชน์ ไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งยึดมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นฐานในการคำนวณภาษี

สำหรับในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บ ภาษีที่ดินว่างเปล่า ในปีที่ 4 เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บเดิม ในอัตราร้อยละ 0.3

และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์อีกเป็นเวลาติดต่อกัน จะให้เพิ่มอัตราภาษีอีกร้อยละ 0.3 ในทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 3

สำหรับการเสียภาษีที่ 2565 นี้ ทางกระทรวงการคลังพิจารณาจัดเก็บภาษีดังกล่าวเต็มจำนวนเป็นปีแรก หลังจากที่ปรับลดมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว เนื่องจากการลดภาษีในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นภาระทางการคลัง ซึ่งทาง กทม.ได้มีประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือนเมษายน เป็น ภายในเดือนมิถุนายน 2565 รวมทั้งขยายเวลาการผ่อนชำระภาษี

หมายเหตุ *สินเชื่อโดยบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด **ฟรีดอกเบี้ย สำหรับการใช้จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เมื่อชำระคืนสินเชื่อ เต็มจำนวนและตรงวันครบกำหนดชำระ.

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป